Řada 01V-univerzální ventily

 
 
Řada 01V
univerzální ventily
 
 
 
Všeobecné informace :
Řada 01V je robustní, vše­stran­ná a kom­bi­nu­je vy­so­ký vý­kon s kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry in­sta­la­ce. Ven­ti­ly jsou ov­lá­dá­ny so­le­no­idy, me­cha­nic­ky ne­bo ruč­ně. Dis­po­nu­jí vel­kou ka­pa­ci­tou prů­to­ku, krát­kou do­bou pře­cho­du a níz­kým pře­pí­na­cím tla­kem.
Ventily jsou vy­rá­bě­ny až ve třech ve­li­kos­tech. Mo­hou pra­co­vat až do tla­ku 10 bar. Zá­kla­do­vé des­ky pro ses­ta­ve­ní vlast­ních ven­ti­lo­vých blo­ků. E­ner­ge­tic­ky ús­por­né so­le­no­i­do­vé cív­ky jsou k dis­po­zi­ci pro všec­hna běž­ně po­u­ží­va­ná na­pě­tí.
 
Pracovní tlak :
Monostabilní :
až 10 bar
Bistabilní :
až 10 bar
 
Pracovní teplota :
Minimální :
-10°C
Maximální :
+60°C
 

 
Materiál-solenoidové :
Těleso
- eloxovaný a lakovaný hliník
Cívka
- poniklovaný hliník
Těsnění
- NBR
 
Velikost : 1/8 1/4       1/2     
Závit 1/8″ 1/4″ 1/2″
Průtok Nl/min 740 1200 5000
Pracovní monostabilní 2 ÷ 10 bar
tlak bistabilní 1 ÷ 10 bar
Napětí cívky 12VDC-24VDC-24VAC-110VAC-220VAC
Výkon cívky 2W-3VA
Ruční ovládání Bistabilní
   Dotahovací moment cívky činí 0,6Nm.

 
Materiál-asistované :
Těleso
- eloxovaný a lakovaný hliník
Cívka
- poniklovaný hliník
Těsnění
- NBR
 
Velikost : 1/8 1/4
Závit 1/8″ 1/4″
Průtok Nl/min 740 1200
Pracovní tlak vakuum ÷ 10 bar
Ovládací monostabilní 2 ÷ 10 bar
tlak bistabilní 1 ÷ 10 bar
Napětí cívky 12VDC-24VDC-24VAC-110VAC-220VAC
Výkon cívky 2W-3VA
Ruční ovládání Bistabilní
   Dotahovací moment cívky činí 0,6Nm.

 
Materiál-pneumatické :
Těleso
- eloxovaný a lakovaný hliník
Cívka
- poniklovaný hliník
Těsnění
- NBR
 
Velikost : 1/8 1/4       1/2     
Závit 1/8″ 1/4″ 1/2″
Průtok Nl/min 740 1200 5000
Pracovní tlak 0 ÷ 10 bar
Ovládací monostabilní 2 ÷ 10 bar
tlak bistabilní 1 ÷ 10 bar
 

 
Materiál-ruční :
Těleso
- eloxovaný a lakovaný hliník
Cívka
- poniklovaný hliník
Těsnění
- NBR
 
Velikost : 1/8 1/4
Závit 1/8″ 1/4″
Průtok Nl/min 740 1200
Pracovní tlak vakuum ÷ 10 bar
Panelová montáž M 16x1
 

 
Materiál-mechanické :
Těleso
- eloxovaný a lakovaný hliník
Cívka
- poniklovaný hliník
Těsnění
- NBR
 
Velikost : 1/8
Závit 1/8″
Průtok Nl/min 740
Pracovní tlak 2 ÷ 10 bar
Ovládací síla 5,8 N