Série 70000 FOOD

 
 
Série 70000
 
 
Všeobecné informace :
Rychlonásuvné šrou­be­ní schvá­le­né pro po­tra­vi­nář­ské pro­du­kty. Vhod­né pro rych­lou mon­táž. Atrak­tiv­ní vzhled při za­cho­vá­ní spo­leh­li­vé­ho u­těs­ně­ní mé­dia. Dí­ky u­pí­na­cí­mu bři­tu z ne­rez o­ce­li je mož­no bez­pe­čně u­pí­nat pla­sto­vé trub­ky a spi­rá­ly té­měř ze všech běž­ně u­ží­va­ných ma­te­ri­álů bez poš­ko­ze­ní po­vr­chu ha­di­ce.
 
Tlaky :
Minimální :
-0,99 bar
Maximální :
+20,0 bar
 
Teploty :
Minimální :
-15°C
Maximální :
+200°C
 

 
Materiál :
  1. Těleso - mosaz niklovaná potravinářská
  2. Pouzdro - mosaz niklovaná potravinářská
  3. Pouzdro - mosaz niklovaná potravinářská
  4. Kleštiny - nerezová ocel AISI 301
  5. Bezpečnostní kroužek - PTFE
  6. Potravinářský FKM „O“ kroužek
  7. Potravinářské FKM těsnění závitu
 
Závity :
Kuželový BSP :
ISO 7.1, BS 21, DIN 2999
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
Metrický :
ISO R/262
 
Montáž :
Přímé přípojky jsou opatřeny vnitřním šestihranem, který umožňuje snadnější montáž v méně dostupných místech.
Kolmo seříznutou trubku nastrčte do vodícího pouzdra až na doraz.
 
Demontáž :
Stiskněte vodící pouzdro směrem k tělesu šroubení a vyjměte trubku.
 
Média :
Stlačený vzduch, vakuum, pára a potraviny.
 
Propojovací trubky :
PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
 
* Pro Polyuretanové trubky je doporučeno dodržení minimální tvrdosti 98 shore.
 
Rozměry :
Trubky :
4 až 12 mm
Závity :
M5, G1/8" až G3/8"