Technické informace

Hydraulika
   a pneumatika Foto provozovny


- hadice

   - vysokotlaké pro hydrauliku

Vysokotlaké hydraulické hadice na míru s různými typy koncovek (závit metrický, BSP, ORFS-UNF, JIC-UNF, kon­cov­ky přírubové a spousta dalších).

   - nízkotlaké

Pro rozvody s nižšími tlaky a různé druhy médií (olej, voda, vzduch, plyn, pára a sypké látky.

- šroubení

   - Rastelli Raccordi, FOR, Walterscheid

Šroubení pro vysokotlaké hy­dra­ulic­ké roz­vo­dy.

   - Aignep, Festo

Mosazné, plastové a nerezové maticové nebo rychlonásuvné šroubení pro rozvody vzduchu a vody.

- trubky, kulové kohouty, rychlospojky

   - ohýbání a zakončování

Přesné bezešvé trubky ohýbáme do rozměru 28x2,5mm. Na trubky jsme schopni předmontovat zářezné profilové prsteny do rozměru 42L nebo provést jejich zakončení pro použití na šroubení s dosedacím kuželem 37° (systémy JIC-UNF a Bördel).

   - držáky trubek STAUFF a Rastelli Raccordi

   - vysokotlaké kulové kohouty PISTER

   - kuličkové a šroubovací rychlospojky DNP

   - glycerinové a suché manometry

   - plastové trubky a spirály ZEC

   - měděné, hliníkové a pryžové těsnění


- Katalog ke stažení :

  modrý katalog oranžový katalog
  Hydraulická část Pneumatická část

- Technické informace :

 • Předpony soustavy SI
  10n Předpona Značka Název Násobek
  1012 tera T bilion 1 000 000 000 000
  109 giga G miliarda 1 000 000 000
  106 mega M milion 1 000 000
  103 kilo k tisíc 1 000
  102 hekto h sto 100
  101 deka da deset 10
  100 - - jedna 1
  10-1 deci d desetina 0,1
  10-2 centi c setina 0,01
  10-3 mili m tisícina 0,001
  10-6 mikro µ miliontina 0,000 001
  10-9 nano n miliardtina 0,000 000 001
  10-12 piko p biliontina 0,000 000 000 001
   
 • Přepočet jednotek tlaku
    1 Pa 1 kPa 1 MPa 1 atm 1 bar 1 P.S.I
  1 Pa - 0,001 0,000 001 0,000 009 869 0,000 01 0,000 145
  1 kPa 1 000 - 0,001 0,009 869 0,01 0,145 137
  1 MPa 1 000 000 1 000 - 9,869 10 145,137 880
  1 atm 101 325 101,325 0,101 325 - 1,013 25 14,696
  1 bar 100 000 100 0,1 0,986 92 - 14,504
  1 P.S.I. 6 894,76 6,894 757 0,006 89 0,068 04 0,068 94 -
   
 • Fyzikální jednotky
   
  Pascal je odvozená jednotka SI a je jednotka tlaku. Udává, jak velká síla působí na jednotkovou plochu. 1 Pa = 1N/m2 = 0,101 972 kp/m2.
  P.S.I. je anglosaská jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na čtverečný palec.
  Bar je vedlejší jednotkou tlaku v soustavě SI. Bar je stále užíván pro svou názornost, neboť přibližně odpovídá starší jednotce tlaku jedné atmosféry, která odpovídala přibližně atmosférickému tlaku na hladině moře.
   
  Délka
  1 mm = 0,03937 palců (in ; inch)
  1 in = 25,4mm
   
  Práce (W) je působení síly na fyzikální těleso, při kterém dochází k posouvání tohoto tělesa.
  1 Joule je definován jako práce, kterou koná síla 1 N působící po dráze 1m ve směru pohybu.
  1 Nm = 1J = 1Ws
  1 kWh = 3 600 000 J = 3,6 MJ = 1,343 hph (horse per hour - koňské síly za hodinu)
  1 Nm = 8,850732 in.lb.
  1 kcal = 1 000 Cal = 4 187 J
   
  Výkon (P) je množství práce vykonané za jednotku času.
  1 kW = 1,3596 koňské síly
  1 koňská síla (HP nebo PS) = 0,736 kW = 736 W
   
  Síla (F) vyjadřuje míru vzájemného působení těles nebo polí.
  1 N = 1 kg.m.s2
  1 lbr (librová síla) = 4,44822 N
   
  Hmotnost (m) je vlastnost hmoty, která vyjadřuje míru setrvačných účinků hmoty či míru gravitačních účinků.
  1 g = 0,035274 oz. (unce)
  1 kg = 2,204622 lb (libry)
  1 oz. = 28,349525 g
  1 lb. = 0,454 kg
   
  Objem (V) vyjadřuje velikost prostoru, kterou zabírá těleso.
  1 m3 = 1 000 dm3 = 1 000 000 cm3
  1 cm3 = 0,0612 cu.-in. (kubický palec)
  1 l (litr) = 106 cm3
  cu.-in. = 16,387 cm3
   
 • Označení materiálů
  Označení Název Teplotní rozsah Vhodné pro: Nevhodné pro:
  NBR
  (Acrinitril-Butadien-Kaučuk)
  Perbunan -10°C / +80°C Propan, butan, benzín, minerální oleje, rostlinné a živočišné tuky a oleje, hydraulické oleje, zředěné kyseliny a zředěné louhy nižších teplot. Paliva typu "natural", benzol, trychloretylen, aceton, sylné kyseliny, brzdové kapaliny, ozon.
  EPDM
  (Ethylen-Propylen-Kaučuk)
    -20°C / +130°C Brzdové kapaliny, horká voda, vodní pára, kyseliny, louhy, ozon. Dobře odolává stárnutí. Minerální oleje.
  FKM/FPM
  (Fluor-Kaučuk)
  Viton -20°C / +180°C Paliva a maziva, aromatické uhlovodíky, chlorované uhlovodíky, ozon. Dobře odolává stárnutí. Brzdové kapaliny.
  PTFE
  (Polytetrafluor-Ethylen)
  Teflon -180°C / +200°C Téměř všechna média v rozsahu pH 0‑14. Některé sloučeniny fluoru, taveniny alkalických kovů.
  POM
  (Polyacetal)
  Delrin -10°C / +80°C Hydraulické oleje, odolnost proti oděru, nízká vodní nasákavost.  
  CR Neopren -30°C / +120°C Voda a vodné roztoky, chladící prostředky, ozon. Odolává stárnutí. Aromatické uhlovodíky, estery, ketony a glykoly.
  PA
  (Polyamid)
  Nylon (Rilsan) -30°C / +115°C Slaná voda, oleje, chemikálie. Odolává stárnutí a slunečnímu svitu.  
  PE
  (Polyethylen)
    -20°C / +35°C Mikroorganismy, louhy, solné roztoky.  
  PU
  (Polyurethan)
    -40°C / +60°C Slaná voda, oleje, chemikálie. Odolává stárnutí a slunečnímu svitu.  
   
 • Typy závitů
  Zkratka Příklad Popis Vnitřní závit Vnější závit
  M * M8x1 Metrický závit válcový dle DIN 13 ano ano
  M..keg (kuž) * M8x1keg (kuž) Metrický závit kuželový dle DIN 158 ano ano
  G ** G 1/4" Trubkový závit válcový dle DIN/ISO 228 ano ano
  R ** R‑1/2 Trubkový závit kuželový vnější dle DIN 2999/3858 ne ano
  Rp ** Rp‑1/2 Trubkový závit válcový vnitřní dle DIN 2999/3858 ano ne
  NPT 3/8‑18 NPT Americký trubkový závit kuželový dle normy ANSI B 1.20.1/ASME ano ano
  UNF/UN 7/16‑20 UNF Unifikovaný palcový závit dle normy ANSI B 1.2‑1983 ano ano
  * ‑ spolu kombinovatelné
  ** ‑ spolu kombinovatelné (ne všechny rozměry G vnějších závitů jsou kombinovatelné s Rp vnitřními závity)
   
 • Závitové řady
  Vel.
   
  DN
  hadice
  Lehká řada Těžká řada BSP
   
  JIC
   
  ORFS
   
  NPT
   
  Příruba (psi)
  Metr.záv. trubka Metr.záv. trubka 3000 6000
  03 05 3/16 M12x1,5 6 M16x1,5 8 G 1/8" 3/8‑24   1/8‑27    
  04 06 1/4 M14x1,5 8 M18x1,5 10 G 1/4" 7/16‑20 9/16‑18 1/4‑18    
  05 08 5/16 M16x1,5 10 M20x1,5 12   1/2‑20        
  06 10 3/8 M18x1,5 12 M22x1,5 14 G 3/8" 9/16‑18 11/16‑16 3/8‑18    
  08 12 1/2 M22x1,5 15 M24x1,5 16 G 1/2" 3/4‑16 13/16‑16 1/2‑14 1/2" 1/2"
  10 16 5/8 M26x1,5 18 M30x2 20 G 5/8" 7/8‑14 1‑14      
  12 20 3/4 M30x2 22 M36x2 25 G 3/4" 1.1/16‑12 1.3/16‑12 3/4‑14 3/4" 3/4"
  14 22 7/8           1.3/16‑12        
  16 25 1 M36x2 28 M42x2 30 G 1" 1.5/16‑12 1.7/16‑12 1‑11,5 1" 1"
  20 32 1 1/4 M45x2 32 M52x2 38 G 1 1/4" 1.5/8‑12   1.1/4‑11,5 1"1/4 1"1/4
  24 40 1 1/2 M52x2 42     G 1 1/2" 1.7/8‑12   1.1/2‑11,5 1"1/2 1"1/2
  32 50 2         G 2" 2.1/2‑12   2‑11,5 2" 2"
  40 65 2 1/2           3‑12     2"1/2  
  48 80 3           3.1/2‑12     3"  
  56 90 3 1/2                 3"1/2  
  64 100 4                 4"  
   
 • Jak zjistit závit
   
     Změřte posuvným měřítkem vnitřní či vnější průměr závitu. Závit nesmí být stržený, či jinak poškozený. Dle sloupce „Naměřený průměr“ naleznete Vámi požadovaný závit včetně jeho stoupání.
   
  Vnější
  závit
  Naměřený
  průměr (mm)
  Vnitřní
  závit
      8,57 G 1/8" BSP
      8,92 M 10x1
      9,49 1/8‑27 NPTF
  G 1/8" BSP   9,73  
      9,74 7/16‑20 SAE‑JIC
  M 10x1   9,97  
  1/8‑27 NPTF 10,29  
    10,38 M 12x1,5
  7/16‑20 SAE‑JIC 11,11  
    11,33 1/2‑20 SAE‑JIC
    11,45 G 1/4" BSP
  M 12x1,5 11,97  
    12,38 M 14x1,5
    12,49 1/4‑18 NPTF
  1/2‑20 SAE‑JIC 12,70  
    12,76 9/16‑18 UNF
  G 1/4" BSP 13,16  
  1/4‑18 NPTF 13,72  
  M 14x1,5 13,97  
  9/16‑18 JIC 14,29  
    14,35 5/8‑18 SAE
    14,38 M 16x1,5
    14,95 G 3/8" BSP
    15,74 11/16‑16 UN
  5/8‑18 SAE 15,88  
  M 16x1,5 15,97  
    16,38 M 18x1,5
  G 3/8" BSP 16,66  
  3/8"‑18 NPTF 17,15  
    17,33 3/4‑16 SAE‑JIC
  11/16‑16 UN 17,46  
  M 18x1,5 17,97  
    18,38 M 20x1,5
    18,63 G 1/2" BSP
    18,92 13/16‑16 UN
  3/4‑16 SAE‑JIC 19,05  
    19,77 1/2‑14 NPT
  M 20x1,5 19,97  
    20,26 7/8‑14 SAE‑JIC
    20,38 M 22x1,5
  13/16‑16 UN 20,64  
    20,59 G 5/8" BSP
  G 1/2" BSP 20,96  
  1/2‑14 NPT 21,34  
  M 22x1,5 21,97  
  7/8‑14 SAE‑JIC 22,23  
    22,38 M 24x1,5
  G 5/8" BSP 22,91  
    23,11 1‑14 UNS
  M 24x1,5 23,97  
    24,12 G 3/4" BSP
    24,38 M 26x1,5
    25,12 3/4"‑14 NPTF
    25,33 1.1/16‑12 JIC
  1‑14 UNS 25,40  
  3/4"‑14 NPTF 26,67  
  G 3/4" BSP 26,44  
  M 26x1,5 25,97  
  1.1/16‑12 JIC 26,99  
   
  Vnější
  závit
  Naměřený
  průměr (mm)
  Vnitřní
  závit
    27,87 1.3/16‑12 JIC‑UN
    27,83 M 30x2
    28,38 M 30x1,5
  M 30x2 29,97  
  M 30x1,5 29,97  
  1.3/16‑12 JIC‑UN 30,16  
    30,29 G 1" BSP
    31,05 1.5/16‑12 JIC
    31,38 M 33x1,5
    31,46 1‑11,5 NPTF
  M 33x1,5 32,97  
  G 1" BSP 33,25  
  1.5/16‑12 JIC 33,34  
    33,38 M 36x1,5
  1‑11,5 NPTF 33,40  
    33,84 M 36x2
    34,22 1.7/16‑12 UN
  M 36x1,5 35,97  
  M 36x2 35,97  
    36,38 M 38x1,5
  1.7/16‑12 UN 36,51  
  M 38x1,5 37,97  
    38,95 G 1.1/4" BSP
    38,98 1.5/8‑12 JIC
    39,84 M 42x2
    40,22 1.1/4‑11,5 NPTF
    40,38 M 42x1,5
    40,57 1.11/16‑12 UN
  1.5/8‑12 JIC 41,28  
  1.1/4"‑11 BSP 41,91  
  M 42x2 41,97  
  M 42x1,5 41,97  
  1.1/4‑11,5 NPTF 42,16  
    42,84 M 45x2
  1.11/16‑12 UN 42,86  
    43,38 M 45x1,5
    44,85 G 1.1/2" BSP
  M 45x2 44,97  
  M 45x1,5 44,97  
    45,33 1.7/8‑12 JIC
    46,29 1.1/2"‑11,5 NPTF
  1.7/8‑12 JIC 47,63  
  G 1.1/2" BSP 47,80  
  1.1/2"‑11,5 NPTF 48,26  
    48,51 2‑12 UN
    49,84 M 52x2
    50,38 M 52x1,5
  2‑12 UN 50,80  
  M 52x2 51,97  
  M 52x1,5 51,97  
    56,66 G 2" BSP
    58,33 2"‑11,5 NPTF
  G 2" BSP 59,61  
  2"‑11,5 NPTF 60,33  
    61,21 2.1/2‑12 JIC
    62,84 M 65x2
  2.1/2‑12 JIC 63,50  
  M 65x2 64,97