Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost J.S.C. Brno s.r.o., se sídlem Skorkovského 3058/50, PSČ 636 00, Brno, IČ 60709049, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15429 zpracovává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:

a. v případě vaší poptávky zboží a služeb nebo jiného vyjádření zájmu o spolupráci:

- jméno a příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- IČ, DIČ
- adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky zboží a služeb a jednání o této nabídce. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností J.S.C. Brno s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a společností J.S.C. Brno s.r.o., nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

b. v případě vaší registrace do uživatelského účtu:

- jméno a příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- IČ, DIČ
- adresu sídla

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro administraci vašeho účtu, odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a J.S.C. Brno s.r.o. dojde k uzavření takové smlouvy. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností J.S.C. Brno s.r.o. zpracovávány pro účely administrace vašeho účtu po dobu aktivního užívání účtu a dále 3 roky od realizace posledního nákupu, nejméně však po dobu 3 let od založení účtu, nebo po dobu 3 let od aktivace účtu provedené v uživatelském rozhraní vašeho účtu.

c. v případě uzavření kupní smlouvy:

- jméno a příjmení
- e-mailovou adresu
- telefonní číslo
- IČ, DIČ
- adresu sídla

2. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 11 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

3. Jméno, příjmení a adresu, kterou společnost J.S.C. Brno s.r.o. získala z předchozí obchodní činnosti nebo z veřejného seznamu (jako je například obchodní rejstřík) lze na základě § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů zpracovávat za účelem zasílání písemné nabídky služeb. Pro tyto účely lze zpracování osobních údajů zrušit vyslovením písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že ke zrušení nedojde, lze jméno, příjmení a adresu za účelem a za podmínek v tomto odstavci uvedených zpracovávat i po uplynutí lhůt uvedených v předchozích odstavcích.

4. Společnost J.S.C. Brno s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

- poskytovatel webového rozhraní TROELL s.ro.
- poskytovatel informačního systému Byznys software, s.r.o.
- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - společnost J.S.C. Brno s.r.o. výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti, výmaz však může způsobit ukončení jednání o smlouvě či zrušení uživatelského účtu
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jakožto plátce DPH musíme postupovat v souladu s požadavky § 27 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty. Není tedy možné provést výmaz osobních údajů uvedených na námi vydaných daňových dokladech.

Informace o používání cookies

Provozovatel této webové stránky, společnost J.S.C. Brno s.r.o., se sídlem Skorkovského 3058/50, PSČ 636 00, Brno, IČ 60709049, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15429 užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webu, přizpůsobení zobrazení webových stránek www.jsc-brno.cz a www.jsc.eu.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google.

Co jsou cookies

„Cookies jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk vašeho počítače. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které vám usnadní její používání. Jako většina webových stránek, i naše stránky používají cookies proto, aby mohly lépe uspokojovat vaše potřeby při používání našich stránek. Na základě anonymních datových objektů například sledujeme celkový počet návštěvníků na našich stránkách. Můžeme rovněž využít cookies, abychom si vás pamatovali, když se vrátíte na naši stránku. Můžeme vám pak zobrazit naše stránky podle vašich preferencí. V těchto případech můžeme spojovat osobní údaje se souborem cookies. Ve svém internetovém prohlížeči vyberte příslušnou volbu, pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby vám prohlížeč použití cookies oznámil. Pokud zablokujete všechny cookies, nebudete moci využívat výhody všech funkcí na této webové stránce.

Cookies třetích stran

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google). Služba Google Analytics používá souborů „cookies, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prolížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Náš web můžete používat také bez cookies

Pokud si přejete používat náš web bez cookies stačí, když si web otevřete ve svém prohlížeči v tzv. anonymním okně. Anonymní režim najdete v menu nastavení vašeho prohlížeče.

Všechny moderní prohlížeče vám umožňují změnit nastavení souborů cookie. Svá zařízení si můžete nastavit tak, aby přijímala všechny soubory cookie, aby vás upozornila na vydání souboru cookie, nebo aby nikdy nepřijímala soubory cookie. Pokud zvolíte poslední možnost, znamená to, že vám nemohou být nabídnuty určité personalizované funkce, a proto nebudete moci plně využít všech funkcí příslušných webových stránek. Každý prohlížeč je jiný, projděte si proto ve svém prohlížeči nabídku Nápověda, Možnosti nebo Předvolby, kde se dozvíte, jak změnit nastavení souborů cookie.