Série Funkční šroubení

 
 
Série
Funkční šroubení
 
 
Všeobecné informace :
Škrtící ven­ti­ly ­umož­ňu­jí re­gu­la­ci prů­to­ku vzdu­chu v pne­u­ma­tic­kém sys­té­mu. Jsou vy­rá­bě­ny v růz­ných pro­ve­de­ní­ch, buď­to jako je­dno­směr­né pro re­gu­la­ci prů­to­ku na vstu­pu nebo na vý­stu­pu nebo ja­ko o­bou­směr­né. Dal­ší mož­no­stí vý­bě­ru je buď­to re­gu­la­ce šrou­bem nebo ruč­ní. Škr­tí­cí ven­ti­ly mo­hou být kom­ple­to­vá­ny s ně­ko­li­ka ty­py prů­to­ko­vých ok, což u­mož­ňu­je při­po­je­ní růz­ných dru­hů pla­sto­vých ha­dic i tru­bek.
 
Tlaky - min : max :
Série 50000, 55000, +1,0 bar +10,0 bar
57000, 88xx, 8900    
6050, 6060, zámky +0,3 bar +20,0 bar
* Zpětné ventily +2,0 bar +10,0 bar
Průchozí reg. (IN) +2,0 bar +10,0 bar
Průchozí reg. (OUT) +1,0 bar +8,0 bar
Pneumatické zámky +0,3 bar +10,0 bar
 
* Otevírací tlak zpětných ventilů: +0,2bar.
 
Teploty - min : max :
Funkční prvky -20°C +80°C
Logické prvky -10°C +60°C
 

 
Materiál série 8900:
 1. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná
 2. „O“ kroužek - pryž NBR 70
 3. Regulační jehla - mosaz galvanicky niklovaná
 4. Pojistná matice - mosaz galvanicky niklovaná
 5. Regulační hlavice - mosaz galvanicky niklovaná
 6. „O“ kroužek - pryž NBR 70
 7. Profilový kroužek - pryž NBR 70
 8. Těsnící opora - mosaz galvanicky niklovaná
 9. Těsnící kroužek - PA66 sort.1610
 
Závity série 8900:
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
Metrický :
ISO R/262
 
Materiál-průchozí regulátory:
 1. Hlavice - mosaz galvanicky niklovaná
 2. Pojistná matice - mosaz galvanicky niklovaná
 3. Regulační hlavice - mosaz galvanicky niklovaná
 4. Kroužek - nerezová ocel Aisi 304
 5. Regulační jehla - mosaz galvanicky niklovaná
 6. „O“ kroužek - pryž NBR
 7. Profilový kroužek - pryž NBR.
 8. Těleso - technopolymer.
 9. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná
 10. Pouzdro z acetátové pryskyřice
 11. Kleštiny - nerezová ocel Aisi 301
 12. Bezpečnostní kroužek - technopolymer
 13. Profilový kroužek - pryž NBR
 14. Vodící držák - mosaz
 15. Těsnění závitu - NBR kroužek
 16. Závitové tělo - mosaz galvanicky niklovaná
 
Závity-průchozí regulátory:
Kuželový BSP :
„nízký“
 
Materiál 8850:
 1. Těleso - eloxovaný hliník
 2. Pouzdro - mosaz
 3. Pojistná matice - mosaz
 4. Matice - mosaz
 5. Regulační hlavice - mosaz
 6. Regulační jehla - mosaz
 7. Kroužek pouzdra - pryž NBR 70
 8. Kroužek jehly - pryž NBR 70
 9. Pružina - ocel
 10. Těsnící plovoucí kroužek
 
Závity 8850:
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
Metrický :
ISO R/262
 
Materiál 8860:
 1. Těleso - eloxovaný hliník
 2. Pouzdro - mosaz
 3. Pojistná matice - mosaz
 4. Matice - mosaz
 5. Regulační hlavice - mosaz
 6. Regulační jehla - mosaz
 7. Kroužek pouzdra - pryž NBR 70
 8. Kroužek jehly - pryž NBR 70
 
Závity 8860:
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
Metrický :
ISO R/262
 
Materiál 6050:
 1. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná
 2. Těsnící kroužek - PA66
 3. Víko - mosaz galvanicky niklovaná
 4. Manžeta - pryž NBR 70
 
Závity 6050:
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
Metrický :
ISO R/262
 
Materiál-pneumatický zámek:
 1. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná
 2. Plastový bezpečnostní kroužek
 3. Pouzdro - acetátová pryskyřice
 4. Nerezové kleštiny
 5. NBR profilový kroužek
 6. Víko - mosaz galvanicky niklovaná
 7. Polyuretanový profilový kroužek
 8. Pojistný kroužek - bronz
 9. Ocelová pružina
 10. Mosazná podpěra uzávěru
 11. Mosazný uzávěr
 12. Základna - mosaz galvanicky niklovaná
 13. NBR kroužek pro těsnění závitu
 14. Patrona - mosaz galvanicky niklovaná
 
Závity-pneumatický zámek:
Válcový BSP :
ISO 228 Třída A
 
Média :
Stlačený filtrovaný vzduch.
 
Propojovací trubky:
Série 50000: PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
Série 55000: PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
Série 57000: PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
Série 8900: Veškeré trubky kom­pa­ti­bil­ní se šrou­be­ním mon­to­va­ným na re­gu­lá­to­ry.
Série Průchozí: PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
Řada 6050: Různé typy šrou­bení pou­ži­té na pne­u­ma­tic­ké sys­té­my a ko­vo­vé zá­vi­to­vé trub­ky.
 
* Pro Polyuretanové trubky je doporučeno dodržení minimální tvrdosti 98 shore.
 
Typy škrcení:
C -
Jednosměrné pro válce (škrcení na výstupu)
V -
Jednosměrné pro ventily (škrcení na vstupu)
B -
Obousměrné