Série 89000

 
 
Série 89000
 
 
Všeobecné informace :
Celokovové provedení ry­chlo­ná­suv­né­ho šrou­be­ní ur­če­né pro pal­co­vé roz­mě­ry tru­bek. Vhod­né pro rych­lou mon­táž. A­trak­tiv­ní vzhled při za­cho­vá­ní spo­leh­li­vé­ho u­těs­ně­ní mé­dia. Díky u­pí­na­cí­mu bři­tu z ne­rez o­ce­li je mož­no bez­peč­ně u­pí­nat pla­sto­vé trub­ky a spi­rá­ly té­měř ze všech běž­ně u­ží­va­ných ma­te­ri­álů bez poš­ko­ze­ní po­vr­chu ha­di­ce.
 
Tlaky :
Minimální :
-0,99 bar
Maximální :
+20,0 bar
 
Teploty při- NBR: EPDM: FKM:
Minimální : -20°C -40°C -15°C
Maximální : +80°C +130°C +130°C
 

 
Materiál :
  1. Těleso - mosaz galvanicky niklovaná
  2. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná
  3. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná
  4. Kleštiny - nerezová ocel AISI 301
  5. Bezpečnostní kroužek - technopolymer
  6. NBR 70 profilový kroužek
  7. NBR 90 kroužek pro těsnění závitu
 
Závity :
Kuželový BSP :
„nízký“
Válcový UNF :
ANSI B1.1
Kuželový NPTF :
ANSI B1.20.5
 
Montáž :
Přímé přípojky jsou opatřeny vnitřním šestihranem, který umožňuje snadnější montáž v méně dostupných místech.
Kolmo seříznutou trubku nastrčte do vodícího pouzdra až na doraz.
 
Demontáž :
Stiskněte vodící pouzdro směrem k tělesu šroubení a vyjměte trubku.
 
Média :
Stlačený vzduch, vakuum, voda. Pro šroubení opatřená EPDM nebo FKM těsněním pára.
 
Propojovací trubky :
PA6, PA11, PA12, Polyethylen, * Polyuretan, PTFE, FEP.
 
* Pro Polyuretanové trubky je doporučeno dodržení minimální tvrdosti 98 shore.
 
Rozměry :
Trubky :
1/8 až 1/2
Závity :
10/32 až G1/2"